Novinky

10.03.2020 15:00

Členská výroční schůze !!!! ZRUŠENA !!!!

Členská výročí schúze se koná 21.03.2020 od 13:00 hod V Klubovně na Hradešíně

Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví se akce do odvolání z důvodu bezpečí odkládá a datum bude sdělen až budeme moudřejší.
 

Vážení rybáři a členové výborů místních organizací;

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jsou od dnešního dne, tj. 10.3.2020 (18 hod) zakázány veškeré akce s účastí nad 100 osob v souvislosti s problematikou koronaviru, a to do odvolání.

Důrazně tímto apelujeme na výbory místních organizací, které mají v nadcházejících dnech plánované členské schůze, aby tyto schůze odložily do odvolání zákazu. Opatření se týká rovněž plánovaných oslav výročí MO a dalších akcí s očekávanou účastí nad 100 osob.

Plné znění  Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) k dispozici zde.

!!!  O ukončení platnosti tohoto opatření budeme informovat !!!

—————

15.12.2019 12:00

VÝDEJ RYBÁŘSKÝCH POVOLENEK pro rok 2020


Výdej a vrácení povolenek bude probíhat na OÚ Hradešín
v naší klubovně. Vchod označen z hlavní silnice "VÝDEJ POVOLENEK".
Jakýkoliv výdej mimo Termíny zpoplatněn dle ceníku.

Prodej bude probíhat v tyto dny.

02.01.2020  od 18:00 do 20:00 Na Hradešíně v Klubovně

04.01.2020  od 13:00 do 16:00 Na Hradešíně v Klubovně

09.01.2020  od 18:00 do 20:00 Na Hradešíně v Klubovně

 

11.01.2020  od 10:00 do 13:00 Na Hradešíně v Klubovně

16.01.2020  od 18:00 do 20:00 Na Hradešíně v Klubovně

TOTO je poslední den k odevzdání ÚLOVKOVÝCH LÍSTKŮ.
po tomto termínu bude pozdní odevzdání pokutováno dle ceníku.


18.01.2020  od 10:00 do 12:00 Na Hradešíně v KlubovněNásledné termíny pro výdej:
 

25.01.2020  od 10:00 do 12:00 Na Hradešíně v Klubovně

 

13.02.2020  od 17:30 do 20:00 Na Hradešíně v Klubovně

 

27.02.2020  od 17:30 do 20:00 Na Hradešíně v Klubovně

 

12.03.2020  od 17:30 do 19:00 Na Hradešíně v Klubovně

 

Následující výdeje dle dohody na tel:  776 706 477

 

    

—————

10.12.2019 12:00

Ceny poplatků a povolenek na rok 2020

Členskou schůzí bylo odsouhlaseno
- cena brigád  500 
- pokuta za nevyplněný úlovkový lístek                                    100,-Kč
- pokuta za pozdní vrácení povolenky (úlovkového lístku)        300,-Kč
- poplatek za nákup povolenky mimo výdejní dobu/dny            100,-Kč
- režijní poplatek za zabavené povolenky                                 500,-Kč
 
Povolenky ZTP budou vydány POUZE s platným průkazem !!!
 

                               Cena Povolenek

Celosvazová povolenka               Dosělí           2500,-Kč
                                                      Mládež/ZTP   1400,-Kč
                                                     
Děti                 650,-Kč

Celorepubliková povolenka                              3550,-Kč

Pražská povolenka                     
Dospělí          1100,-Kč

Středočeská povolenka              
Dospělí          1400,-Kč
                                              
Mlád/ZTP/70+      1000,-Kč
                                                   
Děti                   500,-Kč 
 

    Členské známky                      Dospělí             500,-Kč
                                                     Mládež             200,-Kč
                                                     Děti                  100,-
    
                    !!! POZOR nový ceník povolenek !!!
 

—————